Els paviments hidràulics són una autèntica joia arquitectònica que s’ha utilitzat durant segles per a la decoració de diferents espais. Aquest tipus de paviment, conegut per la seva gran varietat de colors, formes i dissenys, aporta un toc únic i distintiu a qualsevol lloc on es trobi.

En moltes ocasions, en el context de les reformes d’espais, es pot donar el cas que es trobi un paviment hidràulic en mal estat o cobert per altres materials. En aquests casos, la recuperació del paviment hidràulic es presenta com una opció interessant per preservar l’estètica original de l’espai i donar-li un toc de personalitat.

1. Inspecció i avaluació de l’estat del paviment

Abans de dur a terme la recuperació d’un paviment hidràulic, és imprescindible realitzar una inspecció minuciosa per determinar l’estat de les peces i avaluar la seva viabilitat. Aquesta etapa és crucial per identificar possibles danys, desgast o trencaments que puguin requerir reparació o substitució.

2. Extracció dels materials que cobreixen el paviment

En molts casos, els paviments hidràulics poden haver estat coberts per altres materials com moquetes, parquet o ceràmica. Per recuperar-los, és necessari eliminar aquests materials per exposar el paviment hidràulic original.

Aquesta tasca requereix habilitat i precisió per evitar danys a les peces hidràuliques subministrades. És important utilitzar les eines adequades i treballar amb cura per garantir la seva integritat durant el procés de restauració.

3. Reparació i neteja de les peces hidràuliques

Un cop el paviment hidràulic és visible, és probable que es trobin peces que necessitin reparació o neteja. En alguns casos, les peces poden estar trencades, i serà necessari realitzar una reparació per restaurar-les. Aquest procés pot implicar l’eliminació de peces danyades i la substitució per altres en bon estat, o bé la restauració de la mateixa peça mitjançant tècniques de consolidació i restauració.

La neteja de les peces hidràuliques també és una part important del procés de recuperació. S’han d’eliminar restes de pintura, adhesius o altres contaminants per deixar les peces en les millors condicions possibles.

4. Restauració i posada en valor del paviment

Una vegada que les peces hidràuliques estan en bon estat i netes, es pot procedir a la seva restauració i posada en valor. Aquesta fase pot incloure l’aplicació de tractaments de protecció per millorar la durabilitat del paviment i realçar la seva bellesa.

Els tractaments més comuns inclouen la impermeabilització, l’aplicació de capes de vernís o oli, i el poliment de les peces per obtenir un acabat brillant i atractiu. Aquests processos ajuden a protegir el paviment de possibles danys futurs i ressalten els seus detalls i colors.

5. Integració del paviment recuperat en el nou espai

Un cop el paviment hidràulic ha estat restaurat i posat en valor, és el moment de reintegrar-lo en el nou espai. Aquesta etapa implica la correcta col·locació de les peces hidràuliques i la seva combinació amb els altres elements decoratius de l’espai.

Amb la seva bellesa i autenticitat, el paviment hidràulic recuperat es converteix en un punt focal i una declaració de bon gust en qualsevol espai. Ja sigui en una casa particular, un restaurant o un local comercial, la seva presència aporta caràcter i distinció.

6. Manteniment i cura del paviment hidràulic

Per preservar la seva bellesa i durabilitat, és important proporcionar un manteniment adequat i una cura regular al paviment hidràulic recuperat. Això pot incloure la neteja periòdica amb productes suaus i l’aplicació ocasional de tractaments protectors.

També és recomanable evitar l’exposició a productes químics agressius o a l’aigua en excés, ja que això podria afectar la seva integritat. Amb una atenció adequada, el paviment hidràulic recuperat pot mantenir-se en condicions òptimes durant molts anys.

En conclusió, la recuperació de paviments hidràulics en reformes d’espais ofereix una oportunitat per preservar i destacar l’estètica original d’aquests paviments. Amb un treball minuciós i una restauració adequada, aquests paviments poden tornar a brillar i convertir-se en un element destacat en qualsevol ambient.